Bunte Regenschirme mit Logo Paritätischer NRW

Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii i jego praca

Przedszkole, służba pielęgniarska czy ośrodki dla młodzieży - tego typu oferty wzbogacają krajobraz społeczny miast i gmin w Nadrenii Północnej-Westfalii. Wiele osób korzysta z nich każdego dnia. O czym jednak wiele osób nie wie: Wiele z tych ofert łączy jedna organizacja dachowa, a mianowicie Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii.

Oddziały Związku parytetowego na miejscu


Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii nie prowadzi osobiście ww. placówek i inicjatyw. Robią to jej organizacje członkowskie. Pracują one niezależnie. Aby organizacje członkowskie mogły być w każdym miejscu reprezentowane przez osoby kontaktowe związku, we wszystkich wydzielonych miastach i powiatach znajdują się oddziały, zwane również oddziałami lokalnymi.

Osoby kontaktowe zawsze w pobliżu


Współpracownicy wspierają i doradzają organizacjom w świadczeniu dobrej pracy społecznej dla ludności na miejcu. Ponadto reprezentują interesy organizacji członkowskich wobec politiki władz komunalnych, administracji miejskiej i gminnej w gremiach i sieciach społecznościowych. Także i osoby, które zamierzają pracować jako woluntariusze lub założyć związek w celu urzeczywistniania społecznych idei mogą zwrócić się o pomoc do Związku paretytowego.

Samopomoc


W wielu miejscach istnieją biura lub miejsca samopomocy.
W grupach samopomocy gromadzą się osoby, które znajdują się w takiej samej sytuacji życiowej lub cierpią na przykład na tę samą chorobę. Wymieniają się informacjami i wzajemnie się wspierają. Biura samopomocy (Zarys biur samopomocy w języku niemieckim) wspierają grupy samopomocy w ich pracy i pomagają osobom, które zamierzają dołączyć do jednej z grup samopomocy.